Historia

Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Staszowie powstało w grudniu 1994 roku z inicjatywy Haliny Łabudy. Zostało ono zarejestrowane 23 stycznia  1995 roku w Zarządzie Głównym w Warszawie. PSONI jest jedyną tego rodzaju organizacją w powiecie. Początkowo obejmowało swoją działalnością 25 rodzin z dzieckiem upośledzonym, później ich liczba przekroczyła 100.
      Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową.
     W 1995 roku ksiądz dziekan Henryk Kozakiewicz przekazał na potrzeby Koła budynek “Caritasu” przy ul. Rytwiańskiej 23 w Staszowie. Wielkim pragnieniem rodziców zrzeszonych w Stowarzyszeniu było utworzenie dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym.
     W 1997 roku rozpoczęto prace remontowo – adaptacyjne w pozyskanym budynku. Pierwsze fundusze na remont przekazał Franciszek Wołodźko, pełniący wówczas funkcję prezesa Elektrowni w Połańcu, a następnie PFRON, Urząd Gminy w Połańcu, Urząd Gminy w Staszowie, Ministerstwo Spraw Społecznych, Urząd Wojewódzki w Kielcach, miejscowe zakłady pracy i sponsorzy.
     W wyremontowanym budynku 15 lutego 2000 roku, po latach starań i ciężkiej pracy, rozpoczął działalność, jedyny w powiecie staszowskim, Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, wypełniający lukę w systemie edukacji i opieki rządowej w stosunku do rodzin borykających się z problemami opieki i wychowania dzieci niepełnosprawnych z terenu naszego powiatu.
     W 2000 roku Staszowskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną za swoją działalność zostało finalistą w konkursie organizowanym przez Ligę Inicjatyw Powiatów Polskich i Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga.
     W 2003 roku Przewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Staszowie – Halina Łabuda została laureatką nagrody Optimus Hominum, wyróżnioną za działalność humanitarną. Jej kandydaturę w kategorii “ochrona zdrowia” zgłosił ówczesny Starosta Staszowski Czesław Pargieła.
   Obecnie budujemy specjalistyczną placówkę w Kurozwękach, gdzie kompleksową pomoc będą mogły znaleźć dzieci z ciąży ryzyka, opóźnione w rozwoju psychoruchowym, z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, chorobami i zaburzeniami od narodzin do późnej starości.
    Nasza wieloletnia działalność to zintegrowane środowisko rodzin posiadających niepełnosprawne dziecko, które silne swoją jednością czyni wszelkie starania aby stworzyć normalny świat swoim chorym dzieciom.
Skip to content