Stowarzyszenie

Szanowni Państwo

Staszowskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną powstało w grudniu 1994 roku z inicjatywy rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. W Zarządzie Głównym w Warszawie zostało zarejestrowane 22 stycznia 1995 roku. Jest jedyną tego rodzaju organizacją w powiecie. Obecnie obejmuje swoją działalnością 94 rodziny.

Jesteśmy organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Reprezentujemy interesy i wypowiadamy się w imieniu osób  z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin i opiekunów prawnych.
Naszym celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie rodzin.

Organizujemy
:
  • turnusy rehabilitacyjne,
  • imprezy okolicznościowe: Wigilia, Wystawa Plenerowa Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
  • liczne spotkania integracyjne.
Prowadzimy:
  • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, który został utworzony dzięki staraniom rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną zrzeszonych w naszym Kole. W 1997 roku pozyskaliśmy budynek przy ulicy Rytwiańskiej 23, który wymagał generalnego remontu. Prace remontowo-adaptacyjne trwały 3 lata, były możliwe dzięki pozyskaniu środków finansowych z PFRON, przedsiębiorstw miejscowych oraz indywidualnych ofiarodawców.
OREW został oddany do użytku 14 lutego 2000 roku. W Ośrodku prowadzone są  zajęcia edukacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze. Obecnie z zajęć korzysta 46 osób z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężeniami z powiatu staszowskiego. Ośrodek zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów: pedagogów, logopedów, rehabilitantów, psychologa i oligofrenopedagogów.
  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju;
  • Rehabilitację w ramach umowy ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia;
  • Treningi samodzielności w formie wyjazdowej.
Staszowskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za swoją działalność zostało finalistą w konkursie organizowanym przez Ligę Inicjatyw Powiatów Polskich i Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga.
Skip to content